Wadi Rum – UNESCO

Wadi Rum_Jordánsko

Chráněná oblast Wadi Rum je rozlehlá pouštní krajina s rozlohou 74 000 hektarů, která se nachází v jižním Jordánsku, východně od Rift Valley a jižně od strmého srázu centrální jordánské náhorní plošiny. Toto místo bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO jako smíšená přírodní a kulturní lokalita. 

Nabízí rozmanitou pouštní krajinu s úzkými kaňony, přírodními oblouky, vysokými útesy, rampami, masivními sesuvy půdy a jeskyněmi. Tvary pouštní krajiny se tvořily vlivem kombinace různých faktorů, jako je litologie, tektonické aktivity (včetně rychlého zdvihu, četných zlomů a spojů) a povrchových procesů, včetně různých typů zvětrávání a eroze spojené s pouštním klimatem, stejně jako deštivé podnebí v minulosti. To všechno představuje miliony let probíhajícího vývoje této krajiny.

Wadi Rum_petroglyfy
Wadi Rum_petroglyfy

12 000 let lidského osídlení

V roce 2011 byla chráněná oblast Wadi Rum zařazena na seznam světového dědictví UNESCO, což dokazuje o její výjimečné hodnotě. Petroglyfy, nápisy a archeologické pozůstatky na tomto místě dokazují o 12 000 letech lidského osídlení a interakce s přírodním prostředím. Kombinace 25 000 skalních rytin a 20 000 nápisů dokumentuje vývoj lidského myšlení a raný vývoj abecedy. Toto místo ilustruje evoluci pastevectví, zemědělství a městské činnosti v regionu.

Tato oblast byla osídlena různými lidskými kulturami po mnoho generací, které sahají až do pravěku. Mezi všemi těmito kulturami jsou nejvýznamnějšími obyvateli Nabatejci, kteří zde zanechali skalní malby, chrámy a graffiti, které zde zůstaly, od doby jejich odchodu, po staletí nedotčené.

Petroglyfy a nápisy v této oblasti ukazují, jak se vyvíjela lidská kultura a myšlení. Skalní rytiny znázorňují lovecké scény, zvířata a symboly, které byly pro tyto komunity důležité. Nápisy na kamenech dokumentují historické události, obchodní trasy a komunikaci mezi různými kulturami.

Přírodní a kulturní poklad Jordánské pouště

Wadi Rum, známé také jako “Údolí Měsíce”, je jedinečným geologickým a kulturním pokladem. Jeho skalní formace a kaňony vytvářejí úchvatné scenérie, které připomínají kouzlo jiné planety. Tato oblast byla domovem mnoha kultur a civilizací po tisíciletí, což odráží bohatou historii interakce člověka s prostředím.

Tato lokalita je nejen důležitá z kulturního hlediska, ale také z hlediska přírody. Pouštní krajina je domovem unikátní flóry a fauny, která se přizpůsobila drsným podmínkám. Návštěvníci mají možnost prozkoumat úchvatné útesy a kaňony, procházet se pouští a obdivovat krásu této oblasti.

Chráněné území Wadi Rum nám připomíná důležitost ochrany kulturního dědictví a přírodního prostředí. Je to místo, které nám ukazuje, jak lidé od pradávna žili v souladu s přírodou a jak se vyvíjela lidská civilizace. UNESCO tímto zápisem připomíná důležitost zachování takovýchto unikátních míst pro budoucí generace.