Přivítání honorárního konzula, pana Talal Nubaniho, v Brně

Hello Jordánsko

11. června 2024 jsme měli tu čest přivítat v naší kanceláři na Václavské ulici v Brně vzácné hosty. Honorárního konzula České republiky v Jordánsku, pana Talala Nubaniho. V doprovodu známého brněnského cestovatele, spisovatele a fotografa, pana Dušana Procházky. Setkání se neslo ve velmi přátelském duchu a bylo zaměřeno na prohlubování a zvyšování cestovního ruchu do Jordánska, stejně jako na přivedení českých firem na trh v Jordánsku.

Hello Jordánsko
Hello Jordánsko

Talal Nubani - honorární konzul Jordánska

Pan Talal Nubani je uznávaný diplomat, který dlouhodobě přispívá k posilování vztahů mezi Českou republikou a Jordánskem. Jeho práce jako honorárního konzula zahrnuje nejen diplomatickou činnost, ale také podporu kulturních a obchodních výměn mezi oběma zeměmi. Pan Nubani je známý svou vstřícností a ochotou podporovat různé iniciativy, které přispívají k vzájemnému porozumění a spolupráci mezi oběma národy.

Dušan Procházka - cestovatel, spisovatel a fotograf

Dušan Procházka je respektovaný cestovatel, průzkumník, spisovatel a fotograf, který procestoval mnoho zemí a ve svých dílech zachycuje krásy a rozmanitosti světa. Jeho knihy a fotografie jsou známé svou autentičností a schopností přiblížit čtenářům a divákům jedinečnost navštívených míst. Pan Procházka také aktivně přispívá k propagaci cestování a kulturní výměny mezi různými národy. Jeho tvorbu najdete na Obrazy z cest, kde se můžete inspirovat jeho krásnými fotografiemi, poutavými články anebo se nechat pozvat na jeho cestovatelské přednášky.

Hello Jordánsko
Wadi Rum

Setkání zaměřené na prohlubování spolupráce

Během jednání jsme diskutovali několik klíčových témat, která mají potenciál posílit vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Jordánskem. Hlavním bodem bylo zvýšení cestovního ruchu do Jordánska. Pan Nubani i pan Procházka zdůraznili, jaké unikátní zážitky Jordánsko nabízí, od historických památek, jako je Petra, až po nádhernou přírodu Mrtvého moře a Wadi Rum.

Dalším důležitým bodem byla podpora obchodu a vstup českých firem na jordánský trh. Diskutovali jsme o konkrétních krocích, které by mohly usnadnit obchodní spolupráci a zvýšit povědomí o příležitostech, které Jordánsko českým firmám nabízí. Téma eventů pro turisty a obchodníky také zaznělo jako potenciální způsob, jak přilákat více návštěvníků a obchodních partnerů do Jordánska.

Výhled do budoucna

Setkání se ukázalo jako velmi produktivní a přineslo mnoho nových nápadů na prohloubení spolupráce mezi oběma zeměmi. Věříme, že navázané kontakty a probírané možnosti brzy přinesou konkrétní výsledky, které budou přínosem pro cestovní ruch i obchodní sektor.

Těšíme se na další spolupráci s panem Talalem Nubanim a Dušanem Procházkou a věříme, že společně dokážeme vytvořit nové příležitosti pro obě země.

Petra Jordánsko